"Did we watch TV last night?"

แปลว่า:พวกเราได้ดูทีวีเมื่อคืนนี้ไหม

August 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เมื่อคืนนี้พวกคุณได้ดูทีวีไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย