Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He says hello."

แปลว่า:เขาพูดว่าสวัสดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DuangjaiC

ทำไมถึงใช้คำว่า "กล่าว" ไม่ได้คะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

EG8B93 เชิญเข้าคลับจ้า

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา