"Yes"

แปลว่า:ใช่

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WasanSaeng

ถูกต้อง 5555+


https://www.duolingo.com/profile/eOcN11

Yes แน่นอนคนนี้ Yes แน่นอน~


https://www.duolingo.com/profile/AkAblaze

แม่นแล้ว...


https://www.duolingo.com/profile/orange940393

ไม่เข้าใจเหมือนกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย