"ผู้ชายคนนี้ดื่มน้ำ"

แปลว่า:This man drinks water.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fine766714

ผู้ชายคนนี้ (ประธานคือเอกพจน์) กริยาต้องเติม s ค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AkAblaze

ทำไมไม่เป็น drinks !!!!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oBlBV

ใช่ๆ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SukunaiMao

ทำไมเป็น drinks?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ZeTToZ

Drinking มันกำลังดื่มไม่ใช่รึไงฟะ!!!!

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/X6qT3

ทำไมใช่ drinks ค่ะ?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/thanit7

Drink

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย