Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He drinks water."

แปลว่า:เขาดื่มน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/7Pr43

เขาดื่มนํ้าอะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Taraporn

ก็ถูกนะค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/7Pr43

...นํ้า

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mali729211

ถูกแล้วผิดอยู่ได้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/7Pr43

สัสกูผิมกี่ลอบระ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MisterLast

ผมตอบว่า เขาแดกน้ำ ผมผิดหรอ5555

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KanyaTongp

ที่จริงเราก็ผิมถูกทำไมยังผิดอยู่ล่ะปรับปรุงด้วยน่ะค่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AriyapornF

กี่รอบก้ผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DanunaiNaP

เขาดื่มนํ้า แล้วผมตอบผิดตรงไหน??

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kiFe8

ก้ถูกนะ ทำไมผิดอะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hZv85

ถูกนิ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IloveRockA1

ก็ถูกนะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา