"The girl walks."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงเดิน

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mikew777769

ตอบถูกทำไมบอกว่าผิด เฉลยก็ตรงกับที่ตอบไปเลย


https://www.duolingo.com/profile/PakiBoonyo

ใช่ เราก็ตอบเเบบทีาเขาเฉลยเเต่ก็บอกเราผิด เเล้วมันคือ????


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

เพราะอะไรต้องเติม s ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/PurichWien

ประธานเป็นเอกพจน์ กริยาเติม s/es ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย