Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The bit"

แปลว่า:ส่วน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/I_am_benz

ดอกสว่าน -..-

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

บิต

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/patty646485

ใช่หรอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai6

ดอกกกกกกกกกสว่าน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WarinJanow

เราใส่ว่า ส่วนนะคะผ่านค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JonNirut

ขอความหมายคำว่าบิต!!!

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา