"The bit"

แปลว่า:ส่วน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/I_am_benz

ดอกสว่าน -..-

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

บิต

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/patty646485

ใช่หรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai6

ดอกกกกกกกกกสว่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WarinJanow

เราใส่ว่า ส่วนนะคะผ่านค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JonNirut

ขอความหมายคำว่าบิต!!!

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย