"My suit"

แปลว่า:สูทของฉัน

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThailandMa1

ชุดสูทไม่ใช่หรอหัวใจหมดเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย