"My suit"

แปลว่า:สูทของฉัน

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Jaycedagudude

I know a lot about thai bit I did not see the word "my"


https://www.duolingo.com/profile/Jaruwan878851

ผ่านแล้วนะเอามาบอกเพื่อนๆ​ พิมว่า ชุด​สูทของฉัน​ นั้นแหละค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ThailandMa1

ชุดสูทไม่ใช่หรอหัวใจหมดเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย