"Youwilllookatme."

แปลว่า:คุณจะมองฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MonkeyD.Go1

"คุณจะดูฉัน" ก็น่าจะได้เปล่าครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ploy702558

You ไม่น่าใช้ เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

แก้ไขด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย