"I got warm when I was in the desert."

Translation:Ik kreeg het warm toen ik in de woestijn was.

1 year ago

0 Comments

Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.