"ฉันดื่มนม"

แปลว่า:I drink milk.

August 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tu.8zPhLgDkw1Cqw

miryam12

August 17, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย