"She speaks."

แปลว่า:เธอพูด

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PloyPmMs

She น่าจะเป็นว่าหล่อนได้นะ (เพราะเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3)

August 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThongchaiC3

ใช่ๆ

November 23, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย