Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You have a cellphone."

แปลว่า:คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bokau9

เธอมีมือถือหนึ่งเครื่องก็ได้ค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา