Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ข้าวเที่ยง"

แปลว่า:The lunch

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ic-Q

มึงให้แค่คำว่า ข้าวเที่ยง แล้วคำตอบเป็น i eat lunch ได้ไงวะ สัสเอ้ย หัวร้อนๆ............

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinaiSawas

ข้อนี้ผิดพลาด "ข้าวเที่ยง=Lunch"

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JanTharnph

แอพแก้ด้วย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PondPisutK

แก้ด้วยคับมันไม่มีคำว่า"ฉันกิน"

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 439

เดาคำตอบอีกแล้ว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Witthaya4

เริ่มแย่ละ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aeklondon

ใช่แม่งหัวร้อนเลย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PondPisutK

อะไรหว่า

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

คนเรียนเข้าใจผิดหมด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

แก้ไขด่วน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Namploylov

กรุณาเเก้ไขด้วยผู้พัฒนาเเอฟนี้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sumet14

แก้ไขหน่อยครับ คนอื่นอาจเข้าใจผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NicekyBeau

แปลผิด แก้ไขด้วย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KookkyPat

Wrong answer

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Norra20

กรุณาข้อแก้ไขข้อนี้ด้วยค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nnni9

ให้แค่คำว่าข้าวเที่ยงแต่เฉลยเป็น I eat lunch คือไร???

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา