"ข้าวเที่ยง"

แปลว่า:The lunch

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ic-Q

มึงให้แค่คำว่า ข้าวเที่ยง แล้วคำตอบเป็น i eat lunch ได้ไงวะ สัสเอ้ย หัวร้อนๆ............


https://www.duolingo.com/profile/WinaiSawas

ข้อนี้ผิดพลาด "ข้าวเที่ยง=Lunch"


https://www.duolingo.com/profile/JanTharnph

แอพแก้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/PondPisutK

แก้ด้วยคับมันไม่มีคำว่า"ฉันกิน"


https://www.duolingo.com/profile/Norra20

กรุณาข้อแก้ไขข้อนี้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/nnni9

ให้แค่คำว่าข้าวเที่ยงแต่เฉลยเป็น I eat lunch คือไร???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย