"I like photography."

แปลว่า:ฉันชอบการถ่ายภาพ

August 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amejung

"ฉันชอบการถ่ายภาพ" ถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/MornMorn1

ก็ถูกนี่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย