"The doctor is going to prevent the baby's problems."

Dịch:Bác sĩ sẽ ngăn chặn những vấn đề của em bé.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoa377638

Trả lời đúng y mà báo là không đúng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.