Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The doctor is going to prevent the baby's problems."

Dịch:Bác sĩ sẽ ngăn chặn những vấn đề của em bé.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoa377638

Trả lời đúng y mà báo là không đúng

11 tháng trước