"One apple"

แปลว่า:แอปเปิ้ลหนึ่งลูก

August 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tu.8zPhLzlFKNNQn

แตกต่างกันอย่างไรกับ แอปเปิ้ล 1 ลูก

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/O58J4

งงใจ

November 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/rattanakor5

ทำไมถูกละค่ะตอบตามตรงเดะทำไมไม่ผ่าน

January 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/JaydaLove3

คือไม่ตรงหรอ?????

March 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

แอปเปิ้ลลูกนึ่ง นะจะถูกด้วยนะ แก้ที

June 7, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย