Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The photo"

แปลว่า:รูปถ่าย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

ออกเสียงฟังไม่เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

รูปภาพก็ได้นะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา