"The photo"

แปลว่า:รูปถ่าย

August 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ออกเสียงฟังไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

รูปภาพก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย