"ฉันจ่ายเงินเขา"

แปลว่า:I pay him.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zRjC4

ทำไมไม่เติมs หลังpay

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EARNLY1

น่าจะเป็นคำเฉพาะ ที่ I กับ You เป็นเอกพจน์ แต่กริยาไม่เติม s

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย