Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันจ่ายเงินเขา"

แปลว่า:I pay him.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zRjC4

ทำไมไม่เติมs หลังpay

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EARNLY1

น่าจะเป็นคำเฉพาะ ที่ I กับ You เป็นเอกพจน์ แต่กริยาไม่เติม s

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา