Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"มีด"

แปลว่า:The knife

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mind246835

Knife ก็มีดนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา