"มีด"

แปลว่า:The knife

August 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mind246835

Knife ก็มีดนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย