Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He eats his apple."

แปลว่า:เขากินแอปเปิ้ลของเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wutthipong2

ไม่มี ข ให้เลือก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gmail752129

เค้า เป็น เขา เถอะะ -_-

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Manyu345904

เขา พิมพ์งี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา