Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Hello and welcome!"

แปลว่า:สวัสดีและยินดีต้อนรับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ole366634

เขียนถูกเเร้วทำมัยมั่ยหั้ยผ่านน๊อ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Jib994665

สามรอบละเขียนถูกตั้งสามรอบเเต่ทำไมไม่ผ่าน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xmiikmaixx

ก็แปลถูกนิบ้าปร้ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nang1589

แปลได้แต่ผมไม่เกั่งภาษาไทยผมคนลาว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kate850048

ฅัว"ฅ"ไม่ขอดหัวเข้าอ่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/novebq

ไม่มี คำว่า "ดี"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YOSHI782793

ต้องขำใช่ไหม5555

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RWFT3

แม่งยุ่ง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JittaTreer

บ้าป่ะ พิมถูกเเล้วนิ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tydb8

สวัสดีและยินดีต้อนรับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/QRPL7

สองรอบละ ไม่ถูกเลย งง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/QRPL7

ห้ามเว้นวรรคค่ะ เขียนติดกันเลย ผ่านละ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chalermcha9

พิมถูกเเล้วนิครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BimBim24

หลายรอบเเหละ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kik188744

ก็แปลถูกอ่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

เว้นวรรคไม่ ผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CHETTHA

มันถูกอยู่ครับบบบบบบบบเอาตาใหนมองงง

วันที่แล้ว