"He finds his father."

แปลว่า:เขาหาคุณพ่อของเขา

August 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

รอบนี้มีคุณพ่อ รอบที่แล้วมีพ่อ เฉยๆ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ค้นหา ก็ไม่ได้เหรอ???


https://www.duolingo.com/profile/TmtmPech

รอบหน้ามี พ่อง แน่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย