"He finds his father."

แปลว่า:เขาหาคุณพ่อของเขา

August 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

รอบนี้มีคุณพ่อ รอบที่แล้วมีพ่อ เฉยๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน