Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

"My friends say that they do not want to eat at that restaurant."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

cac ban toi noi la ho khong muon an o nha hang do.toi dich dung khong ban

1 năm trước