https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

"My friends say that they do not want to eat at that restaurant."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

cac ban toi noi la ho khong muon an o nha hang do.toi dich dung khong ban

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.