"The wine and the cheese"

แปลว่า:ไวน์และเนยแข็ง

August 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Toon84089

Cheese หมายถึง เนยแข็ง แต่ส่วนมากเราจะนิยมเรียกทับศัพท์ว่า ‘ชีส’ เช่นเดียวกับคำว่า Menu ส่วนมากจะเรียกทับศัพท์ว่า 'เมนู' ซึ่งในภาษาไทยจะใช้คำว่า รายการอาหาร

June 21, 2018

https://www.duolingo.com/OuiSongsee

ไม่เคยเรียกชีสว่าเนยแข็งเลย เรียกว่า ชีส ตลอด

November 12, 2017

https://www.duolingo.com/Odin903350

งงใจ555

February 5, 2018

https://www.duolingo.com/ziEp8

ถูกแล้ว แต่ไม่ตรวจไม่ถูก

November 14, 2017

https://www.duolingo.com/PatNurpatm

มันต้องยังไง

October 10, 2017

https://www.duolingo.com/NounSuwong

พุดถุกแล้วอะ

October 29, 2017

https://www.duolingo.com/Nudda2

555

December 19, 2017

https://www.duolingo.com/huVN10

เขียนถูกเเล้วให้ทำไง

January 15, 2018

https://www.duolingo.com/SssS728122

อารัยงงมาก555

May 13, 2018

https://www.duolingo.com/SssS728122

ถึงกับเอ้า5555!!

May 13, 2018

https://www.duolingo.com/DaoRattana

งงใน cheese 555

September 23, 2018

https://www.duolingo.com/Somboon17

"wine แปลว่า เหล้าองุ่น" หรือเปล่า

November 2, 2018

https://www.duolingo.com/DeedyAmpor

พิมพ์ถูกทุกคำ จะเอายังไงว่ามาดิ

January 24, 2019

https://www.duolingo.com/koraphin

ถูก..บอกไม่ถูก งงใจ

February 20, 2019

https://www.duolingo.com/koraphin

หลายรอบเเหละ

February 20, 2019

https://www.duolingo.com/TitimarDar

ตอบถูกเเต่กลับบอกว่าผิด

February 23, 2019

https://www.duolingo.com/Chusaksasi

ตอบถูกแล้วทำไมผิด

March 6, 2019

https://www.duolingo.com/kas549348

ใครจะรู้ชีสเรียกในไทยเนยแข็ง

March 22, 2019

https://www.duolingo.com/k2uc5

พูดถูกละเด้อ

March 26, 2019

https://www.duolingo.com/Jenny487699

จริงๆตอบถูกแล้วน่ะ แต่มันไม่ตรวจว่าถูกให้อ่ะ

April 29, 2019

https://www.duolingo.com/DoneKongci

งง

May 9, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย