Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He just ate."

แปลว่า:เขาเพิ่งกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

เขาพึ่งกิน ไม่ใช่ เค้าเพิ่งกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา