"ม้ากินข้าว"

แปลว่า:The horse eats rice.

August 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ivBu5

The กับ A ต่างกันอย่างไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย