Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ม้ากินข้าว"

แปลว่า:The horse eats rice.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ivBu5

The กับ A ต่างกันอย่างไร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา