1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The woman drinks the water."

"The woman drinks the water."

Μετάφραση:Η γυναίκα πίνει το νερό.

August 20, 2017

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/sUPG7

Γιτι δεν ακουγομαι καλα στο μεγαφώνο


https://www.duolingo.com/profile/Mirela402142

Why ,we say; the man drinks water and The woman drinks the water


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Αυτές είναι δύο διαφορετικές προτάσεις.

Χρησιμοποιούμε το "the" όταν εννοούμε κάτι συγκεκριμένο.

"water" σημαίνει γενικά "νερό"

"the water" σημαίνει συγκεκριμένο "νερό"

"the water" το νερό που το έδωσα με τον καφέ το, για παράδειγμα,

Δεν έχει καμία σχέση με άνδρα ή γυναίκα


https://www.duolingo.com/profile/Eleni319554

Γράφω 《Η γυναίκα πίνει νερό》και μου το βγάζει λάθος.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Γράφει....Η γυναίκα πίνει το νερό."

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.