"Η κυκλοφορία"

Μετάφραση:The traffic

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/ikaros0

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λεξη circulation ?

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.