"I have little salt."

แปลว่า:ฉันมีเกลือนิดหน่อย

August 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ฉันมีเกลือเล็กน้อย ดิ​อะไรว่ะ​ -.-"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย