Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She wears large pants."

แปลว่า:เธอใส่กางเกงตัวใหญ่

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/khamphone1

Jjjkk

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา