Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันได้เห็นมันเมื่อเร็วๆนี้"

แปลว่า:I saw it recently.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

ฉันได้เห็นมันไม่นานมานี้ ก็ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา