1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. CHÂM NGÔN TIẾNG ANH Ý NGHĨA V…

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

CHÂM NGÔN TIẾNG ANH Ý NGHĨA VỀ MẸ

1.Just because you give birth to a child doesn’t make you a mother! Being a mother means taking care of your kids, cuddling, watching them grow, watching them play and argue, being there for the good and the bad, and most important showing them your unconditional love every second of everyday!

Chỉ vì bạn sinh ra một đứa trẻ không làm bạn trở thành một người mẹ. Làm mẹ nghĩa là chăm sóc con cái, âu yếm chúng, theo dõi chúng trưởng thành, nhìn chúng chơi đùa và tranh cãi, bên chúng những lúc hạnh phúc và khó khăn, và điều quan trọng nhất là thể hiện cho chúng thấy tình yêu vô hạn mọi giây phút trong mọi ngày.

  1. Always love your mother because you will never get another.

Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.

  1. No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails, this she gets from above.

Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.

4.Home is where your Mom is.

Nhà là nơi có mẹ.

5.I have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do.

Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.

6.A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

  1. Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay.

Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.

  1. Being a mother means that your heart is no longer yours; it wanders wherever your children do.

Làm mẹ nghĩa là trài tim bạn không còn là của bạn nữa, nó sẽ lang thang bất cứ nơi đâu con bạn tới.

  1. Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bởi sự cho đi.

Sau khi đọc xong những câu châm ngôn tiếng Anh về mẹ ở trên, hãy yêu thương mẹ mình nhiều hơn khi còn có thể. Tình yêu của mẹ cho đi vô điều kiện, nhưng bổn phận làm con là phải báo đáp lại tình yêu vĩ đại đó.

August 21, 2017

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

hu hu cái số bị lỗi


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

mấy cái số mk viết 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nó biến thành số 1


https://www.duolingo.com/profile/Natsuri_Yuki

hôm nay mk cân 4


https://www.duolingo.com/profile/Natsuri_Yuki

ở nhà thủ nha


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

mk ko like mà thành 7 like có thiệt hông vậy


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

thui ko cần dis âu


https://www.duolingo.com/profile/ltngdip1

cho bạn 100000 like


https://www.duolingo.com/profile/Leo20805

không có gì ^^


https://www.duolingo.com/profile/Phuongthaots2005

cảm động wá, like nha, hay lắm


https://www.duolingo.com/profile/_MTP-Fan_

Làm mẹ nghĩa là trài tim bạn không còn là của bạn nữa, nó sẽ lang thang bất cứ nơi đâu con bạn tới. ( e hèm, troài tim kìa )

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.