"Does the room have a TV?"

แปลว่า:ห้องนี้มีทีวีมั้ย

August 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/penroong

ตอบถูกแล้วนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย