Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The summer"

แปลว่า:ฤดูร้อน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AkarawatAk1

ควรแก้แบบฝึกหัดด้วยครับ The summer = หน้าร้อนนี้ ควรเป็น ฤดูร้อน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา