Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We will call you tonight."

แปลว่า:พวกเราจะโทรหาคุณคืนนี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/thaksaporn

เราจะโทหาพวกคุณคืนนี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/namtan109194

พวกเราจะโทรหาคุณคืนนี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา