Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/trang_cute1

mini game

mih mở mini game nè các bạn chơi ko

các bn ko cần cmt tg

mih mở game nối từ

2p=1ling

bạn nào tài trợ thì mih thanks nha

trang_cute1

11 tháng trước

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-...Jun...-

khi nào start

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 1:voluteer

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-Hanzica
-Hanzica
 • 15
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 43

read

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

0,5p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

right

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

các bạn nhớ like topic nha

yu các bn nhìu

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-Hanzica
-Hanzica
 • 15
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 43

tg

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 2:biscuit

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

ten

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

0,5p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

bts

hamser_bunny:6,5p

beauty_rose:0,5p

phungquangbo :5,5p

Amy_Mimiko:1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 3:steal

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Amy_Mimiko

leg

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Amy_Mimiko

vô chơi game CLB nhé bn

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

ok

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

leat

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 4:miss

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

several

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 5:spent

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

thanks

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 6:racing

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

good

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 7:busted

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

despite

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 8:messy

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

you

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 9,10:shape animal

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

even less

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

11 tháng trước