https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

mini game

mih mở mini game nè các bạn chơi ko

các bn ko cần cmt tg

mih mở game nối từ

2p=1ling

bạn nào tài trợ thì mih thanks nha

trang_cute1

August 22, 2017

38 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

khi nào start

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 1:voluteer

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Dastymn.Gly

read

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

0,5p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

right

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

các bạn nhớ like topic nha

yu các bn nhìu

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Dastymn.Gly

tg

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 2:biscuit

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

ten

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

0,5p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

bts

hamser_bunny:6,5p

beauty_rose:0,5p

phungquangbo :5,5p

Amy_Mimiko:1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 3:steal

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Amy_Mimiko

leg

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Amy_Mimiko

vô chơi game CLB nhé bn

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

ok

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

leat

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 4:miss

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

several

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 5:spent

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

thanks

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 6:racing

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

good

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 7:busted

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

despite

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 8:messy

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

you

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

câu 9,10:shape animal

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

even less

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trang_cute1

1p

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thanhm654726

DTNMN

December 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thanhm654726

??????????

December 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thanhm654726

E

December 31, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.