https://www.duolingo.com/trang_cute1

mini game

mih mở mini game nè các bạn chơi ko

các bn ko cần cmt tg

mih mở game nối từ

2p=1ling

bạn nào tài trợ thì mih thanks nha

trang_cute1

1 năm trước

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thangzz

khi nào start

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 1:voluteer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Dastymn.Gly
-Dastymn.Gly
 • 15
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2

read

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

0,5p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

right

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

các bạn nhớ like topic nha

yu các bn nhìu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Dastymn.Gly
-Dastymn.Gly
 • 15
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 2:biscuit

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

ten

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

0,5p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

bts

hamser_bunny:6,5p

beauty_rose:0,5p

phungquangbo :5,5p

Amy_Mimiko:1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 3:steal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Amy_Mimiko

leg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Amy_Mimiko

vô chơi game CLB nhé bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

ok

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

leat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 4:miss

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

several

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 5:spent

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 6:racing

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 7:busted

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

despite

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 8:messy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

câu 9,10:shape animal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

even less

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang_cute1

1p

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.