Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cái chìa khóa của tôi ở đâu?"

Dịch:Where are my keys?

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnVHongPh

Where are my keys? :những cái chìa khóa của tôi ở đâu ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thaosuzy_99

Where are my keys

5 tháng trước