"Giơ tay của bạn để đặt câu hỏi."

Dịch:Raise your hand to ask a question.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sara5pn

when you ask a question, you are raising your hand to make work safer for yourself and others.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.