Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giơ tay của bạn để đặt câu hỏi."

Dịch:Raise your hand to ask a question.

11 tháng trước

0 Nhận xét