Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He does not ask."

แปลว่า:เขาไม่ถาม

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

เขาไม่มีคำถาม คำนี้ใช่ด้วยไหม

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา