Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Julie_Nguyen_222

11 điều gây ức chế cho người khác mà bạn phải tránh !

Hum này mình đọc lại các topic cũ thấy có topic hay chìm thì hơi phí nên đăng lại ko biết các bạn có thấy được ko.

Certainly no one can tolerate a person like this ungainly. Public places that just do as his bedroom. Was what about singing in vocal music, the other not Chaien.

_ Chắc chắn không có ai có thể chịu đựng được một người vô duyên như thế này. Nơi công cộng mà cứ làm như phòng ngủ của mình. Đã thế còn hát theo nhạc mà giọng ca thì không khác Chaien. _

Say what they want right away, or if not, please do also turned the other way instead. Stare as if to devour my people like that mean something?

_ Muốn nói gì thì nói ngay đi, hoặc nếu không thì cũng hãy làm ơn quay mặt đi chỗ khác chứ. Nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta như thế là có ý gì đấy? _

Leave me alone! Others such scrutiny has made his job better than mine? Or want to check something, also let I finished it, not to get rude like that!

_ Hãy để tôi được yên! Soi mói người khác như thế có khiến công việc của cậu tốt hơn của tôi không? Hay muốn kiểm tra gì thì cũng hãy để cho tôi hoàn thành xong nó, đừng tỏ ra mất lịch sự như thế chứ! _

This is probably something everyone had to endure at least 2 times in a lifetime. Emphasis is 2 times then, because of the multitude of cultural genres, this unconscious is everywhere. Even if you have turned to gently remind them they are deaf and still continue to monitor his choreography alone!

_ Đây có lẽ là điều ai cũng đã từng chịu đựng ít nhất 2 lần trong đời. Nhấn mạnh là 2 lần nhé, vì những thể loại vô văn hóa, vô ý thức này nhan nhản khắp nơi. Kể cả mình có quay lên nhẹ nhàng nhắc nhở thì bọn họ vẫn cứ là giả điếc và tiếp tục màn biên đạo của mình mà thôi! _

Impression that just 1 second first miscarriage that people will eat her jumping up, then take over his seat. Why bother to stand on so anyway, anyway to finish my turn to his new body which, heaven and earth spirits oi!

_ Cảm tưởng rằng chỉ cần 1 giây sơ sẩy là người ta sẽ nhảy chồm lên ăn thịt mình, sau đó chiếm luôn chỗ của mình. Tại sao cứ phải đứng sát vào như thế nhỉ, dù sao thì cũng phải xong lượt tôi mới đến anh cơ mà, trời đất quỷ thần ơi! _

Please, if you intend to talk to me, let's concentrate on the story instead. I'm sick of having to repeat everything right, always inattentive like the star he happy?

_ Làm ơn đi, nếu có ý định nói chuyện với tôi thì hãy tập trung vào câu chuyện chứ. Tôi chán ngấy việc phải nhắc lại mọi thứ rồi, lúc nào cũng lơ đễnh như thế bộ cậu vui lắm sao? _

Oh come on, I know you're angry, but do not necessarily make the whole world know you're mad like it. Where will calm gone into it.

_ Ồ thôi mà, tôi biết cậu đang giận dữ nhưng không nhất thiết phải khiến cho cả thế giới biết cậu đang nổi điên lên như thế nào đâu. Bình tĩnh đi rồi đâu sẽ vào đó. _

The door was completely innocent ungainly name other offline. Kicked the door is the most stupid act I ever know, it just shows you very much how culture only. Please use your hands, that's right, one hand tucked into his pocket he was there!

_ Cái cửa hoàn toàn vô tội nhé tên vô duyên kia. Đá vào cửa là hành động ngu ngốc nhất tôi từng biết đấy, nó chỉ thể hiện cậu vô văn hóa nhiều như thế nào thôi. Hãy dùng tay, đúng thế, cái tay cậu đang nhét vào túi quần kia kìa! _

Empty containers are loud, so please take action to prove it. It was just a few sentences cliché who accuse him pompous, ridiculous only.

_ Thùng rỗng thì kêu to, thế nên hãy dùng hành động để chứng minh đi. Mấy câu sáo rỗng đấy chỉ tố cáo cậu là kẻ huênh hoang, vô lý thôi. _

We're dating, not to discuss the work. Check email constantly, constantly check the inbox, like the photograph of him has logged nor make dating more enjoyable this anywhere. If necessary, the soy-paste cool this phone call from my forehead, ok? And look at me, I'll eat right so that your phone if you're still trying to use it in front of me!

_ Chúng ta hẹn hò chứ không phải bàn chuyện công việc. Ngừng check mail, ngừng check inbox, số like cho bức ảnh cậu vừa đăng cũng không khiến cuộc hẹn hò này trở nên thú vị hơn đâu. Nếu cần, hãy dán chiếc xì-mát phôn lên trán tôi này, ok? Và hãy nhìn tôi đi, tôi sẽ ăn ngay cái điện thoại đó nếu cậu vẫn cố tình sử dụng nó trước mặt tôi! _

đây là nguồn nơi mà mình đăng lại https://www.duolingo.com/comment/18086485

còn đây là là nguồn trang web bạn ấy ghi http://kenh14.vn/11-dieu-gay-uc-che-cho-nguoi-khac-ma-ban-can-phai-tranh-20160922152542102.chn

bye nhé mong các bạn thấy hay

5
11 tháng trước
6

77 Nhận xét