https://www.duolingo.com/XunPhng396533

"My sister says she will drink more water this year."

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XunPhng396533

She là chủ ngữ số ít mà sao drink không thêm s nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Vì trước drink đang có một modal verb (will). Các động từ khi đứng sau modal verb đều ở dạng nguyên mẫu, không chia (không thêm s/es/ing/V3 - ed) nha bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.