Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Nguyn40278

"My mother did not eat rice at my house."

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyn40278

Why eat and why not eats

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Vì câu này đã được chia theo thể quá khứ phủ định rồi (câu có trợ động từ đang ở thể phủ định - did not) nên động chính - eat ở thể nguyên mẫu chưa chia nha bạn.

11 tháng trước