"They would have had to go there."

แปลว่า:พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

ทำไมคำกริยาใช้ติดกันคะ have had

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย