"They would have had to go there."

แปลว่า:พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น

August 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ทำไมคำกริยาใช้ติดกันคะ have had


https://www.duolingo.com/profile/e6q05

น่าจะมาจาก have to ที่แปลว่าต้อง แต่เปลี่ยนเป็นช่อง 3 ค่ะ i would have เป็นโครงสร้างประโยค เรียนอยู่เหมือนกัน ให้ผู้รู้มายืนยันอีกทีนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/5ywr3

They would have had to go there เขียนผิดตรงไหนคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย