"The coat is not yours."

แปลว่า:เสื้อโค้ทตัวนี้ไม่ใช่ของคุณ

August 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nuengrutha10

แบ่งคำไทยได้มั่วมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย