"Thecoatisnotyours."

แปลว่า:เสื้อโค้ทตัวนี้ไม่ใช่ของคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Janjira20

ไอ้สัดกะหมา มั่วอีกแล้ส แอพ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย