"You are men and I am a girl."

แปลว่า:พวกคุณเป็นผู้ชายและฉันเป็นเด็กผู้หญิง

August 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kingpaii

Men เป็นผู้ชายหลายคนค่ะ เลยใช้คำว่า"พวกคุณ"

April 22, 2018

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

เอาyouมาทำไมคับ?

May 12, 2018

https://www.duolingo.com/NattapolPl

ขอบคุณครับ

August 23, 2018

https://www.duolingo.com/PhyliciaRo2

ทำไมใช้คุณแทนพวกคุณไม่ได้ละคะ

August 24, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย