"You are men and I am a girl."

แปลว่า:พวกคุณเป็นผู้ชายและฉันเป็นเด็กผู้หญิง

August 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kingpaii

Men เป็นผู้ชายหลายคนค่ะ เลยใช้คำว่า"พวกคุณ"


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

เอาyouมาทำไมคับ?


https://www.duolingo.com/profile/NattapolPl

ขอบคุณครับ


https://www.duolingo.com/profile/PhyliciaRo2

ทำไมใช้คุณแทนพวกคุณไม่ได้ละคะ


https://www.duolingo.com/profile/PhyliciaRo2

ทำไมใช้คุณแทนพวกคุณไม่ได้ละคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย