Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"A man"

แปลว่า:ผู้ชายคนหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/.XuNn

เราเขียนผู้ชายหนึ่งคนอะ555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oADA2

กดผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aom315794

ตกคำว่า ผู้

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PatNuengru

Me too

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Oat60404

.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา